Sări la conţinut

DIN IERIHON CĂTRE SION

5 August, Sf. Ioan Iacob Hozevitul

Troparul Sfântului

Întru Tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Părinte Ioane, duhul tău.

Coperta

pag 1
De multă vreme nu se-aude
Sub cerul Ţării înroşit,
Decât al sputnicilor vuiet
Şi geamătul celui robit!

Acest site este dedicat martirilor români victime ale regimului comunist din România şi Moldova

Iar voi, martirilor de astăzi,
Luceferi prea luminători,
Cu sfânta voastră îndrăzneală
Daţi pildă celor muritori.

Să ştie lumea răsfăţată
Că viitorul fericit,
Cu suferinţă şi cu jertfă
Va fi mereu pecetluit.

În cale către mântuire
Povara Crucii vom purta
Şi pân-la slava „Învierii”
Golgota vom întâmpina!

fragment din poezia La noi acasă

* citatul din titlu este din scrisoarea FRĂŢEASCĂ URARE PENTRU SURORILE ROMÂNCE DE LA ELEON