Skip to content

ÎN VINEREA SFINTELOR PATIMI

mai 3, 2013

(se cântă pe glasul 3,
Apostoli de la margini…)

Priviţi-L acuma pe Cruce
Înconjurat de cei răi,
Vândut de lacomul Iuda
Şi părăsit de ai Săi!

O rană îi este tot trupul
Şi capul Lui numai spini,
Priviţi-L bine noroade
Cu numele cel de creştin!

El este Fiul Fecioarei
Al Slavei de sus Împărat,
Chezaşul răscumpărării
Şi Dumnezeu întrupat!

Cu mâna aceasta străpunsă
Ne-au aşezat în Eden
Şi sângele care curge
Ne-au izbăvit de blestem!

Priviţi-L la chipul Lui jalnic
Batjocorit de evrei
Şi veţi cunoaşte cu taină
Că este cu noi Dumnezeu!

Pământul stropit cu sudoare
Şi sângele Sfântului Miel
S-a îmbrăcat întru slavă
Plecându-se cerul spre El.

Iar Crucea, organul durerii,
Prin patima Lui s-a sfinţit
Făcându-se “Semnul puterii”
Şi Schiptru Celui Prea Mărit.

sus

Reclame

Comentariile sunt închise.