Skip to content

Înălţarea Domnului

Iunie 13, 2013

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT!

“Dacă-Mi slujeşte cineva, să-Mi urmeze, şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă-Mi slujeşte cineva, Tatăl Meu îl va cinsti (…) Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine”

(Ioan 12: 26, 32)

Precum trupul acesta al nostru, în lipsa sufletului, e mort şi rău mirositor, la fel şi sufletul, care nu se mişcă prin rugăciune este mort şi nenorocit şi rău mirositor. Căci trebuie să socotim lipsirea lui de rugăciune mai amară decât orice moarte, cum bine ne învaţă marele Daniil proorocul, care voia mai bine să moară decât să fie lipsit, fie şi măcar o clipă, de rugăciune.

Dacă te lipseşti de rugăciune, faci ceva ca şi când ai scoate pestele din apă. Precum apa e viaţa aceluia, aşa iţi este ţie rugăciunea. Precum acela trăieşte prin apă,aşa noi putem sa ne înălţăm la ceruri si să ajungem aproape de Dumnezeu, prin rugăciune.

Rugăciunea şi cererea fac pe oameni biserici ale lui Dumnezeu… Ce laudă mai mare s-ar putea aduce rugăciunii, decât că zideşte biserici lui Dumnezeu? Şi Acela pe care nu-L încap cerurile, intră in sufletul viu prin rugăciuni.

(Calist şi Ignatie Xanthopol, Metoda sau cele 100 de capete, traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în „Filocalia”, vol. VIII, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, pp.71-72)

 

Anunțuri

Comentariile sunt închise.