Sări la conţinut

Botezul Domnului

ianuarie 6, 2016

Botezul Domnului

De praznicul Dumnezeiescului Botez
este vremea potrivită pentru a-i întreba pe cei botezaţi:

Voi, cei botezaţi, vă ţineţi oare în felul cuvenit celor botezaţi?
Slujiţi, oare, Acelui Dumnezeu Căruia aţi făgăduit la botez că îi veţi sluji?
Privind la voi, va spune, oare, oricine:
«Aceştia sunt botezaţi, sunt cei care s-au lepădat de satana,
şi de toate lucrurile lui, şi de toată slujirea lui, şi de toată trufìa lui»?

Sf. Teofan Zăvorâtul


Însă peste acestea este cununa cea desăvârşită, darul cel din credinţă prin ape. De aceea a trimis pe întâi-stătătorul apostolilor, pe Petru, şi a plinit restul. A venit, a îndrumat, a botezat, a încununat. S-a pus de acum pe credinţă neclintit͵ rămâne întemeiat pe harul apelor.

Nu te uita la ape şi să te îndoieşti iarăşi! Vezi cum îţi dăruieşte Dumnezeu prin ape iertarea păcatelor! Nu te uita la ape şi să iei spre defăimare uşurinţa darului! Când vezi apele, aleargă cu credinţă, căci aceste ape îţi sting gheena, acestea te rourează pentru râul cel înfocat, acestea singure ruşinează cugetarea gheenei. Aşa a spus bogatul cel din Evanghelii care căuta şi vedea pe Lazăr odihnind în sânurile lui Avraam:

„Miluieşte-mă, părinte Avraame, şi trimite pe Lazăr ca să-şi moaie degetul său în apă şi să răcorească limba mea, că mă chinuiesc rău în văpaia aceasta! (Lc. 16:24).

De aceea, când vezi apele, aleargă cu sârguinţă! Căci aceste ape îţi deschid cerul, aceste ape te strămută de la robie la libertate; aceste ape îţi deschid raiul şi-ţi dăruiesc ochi duhovniceşti; aceste ape te înalţă la tainele cele cereşti, la care îngerii doresc să privească. Te-ai întraripat de acum cu gândirea la ceruri; ai văzut pe Dumnezeu sfinţind firea apelor, ai văzut nedespărţita potrivire a Sfintei Treimi deasupra apelor, ai luat de la Dumnezeu făgăduinţele prooroceşti, care binevestesc mântuirea ta; cununa sufletului e vădită, iertarea păcatelor celor de multă vreme e aproape. Rânduieşte-le pe toate în chip curat şi întărit spre gătire: credinţă curată, gând nerănit, frică dumnezeiască, închinare adevărată, veşmânt îngeresc, adu-le pe toate desăvârşite Celui desăvârşit, căci va să fii slujit de leviţi, să fii dus de mână de preoţi, de îngeri să fii înarmat, de ape să fii curăţit, la Dumnezeu şi Tatăl să fii încununat, că Lui se cuvine slava împreună şi Fiului şi Duhului Sfânt în vecii vecilor. Amin.

Sf. Vasile cel mare


Descarca tot articolul Botezul Domnului

Cuprins

Predica si talcuire a Mitropolitului Hierotheos Vlachos
Sf. Ioan Maximovici – Predica la Botezul Domnului
Pr. Sofian – Predică la Ajunul Bobotezei
Sf. Ioan Gura de Aur – Botezul Domnului
Predică a Mitropolitului Augustin de Florina la Botezul Domnului
Sf. Ignatie Briancianinov – Cuvant de invatatura la Dumnezeiasca Aratare
Pr. Iosif Ciolan – Bucură-te cu mine, râu al Iordanului!
Marturiile Icoanei: Botezul Domnului
Sf. Teofan Zavoratul: Predici la Botezul Domnului
Cuvant al Sf. Teofan Zavoratul in duminica de dupa Botezul Domnului
Pr. Cleopa – Predică la Botezul Domnului
Pr. Constantin Galeriu – Predica la Botezul Domnului
Sf. Nicolae Velimirovici – Predica la Botezul Domnului
Cel ce v’a văzut pre voi goli, S’a arătat, ca să vă îmbrace în haina cea dintâiu
Ieroschimonahul Ioan Şişmanian – Predica la Botezul Domnului
Sfântul Grigorie de Nyssa – Omilie la Ziua Luminilor – 6 ianuarie 383
Părintele Stăniloae: „Dumnezeu ne va ajuta şi pe noi, care sărbătorim Boboteaza”
BOTEZUL DOMNULUI (TEOFANIA). Omilie a Sfantului Vasile

Reclame

Comentariile sunt închise.