Sări la conţinut

Partea 2

Scrieri Duhovniceşti

Însemnare

^

PENTRU CITIREA ŞI CUGETAREA DUMNEZEIEŞTILOR SCRIPTURI

^

DIN PILDA TURTURELEI FĂRĂ SOŢ

^

IUBIŢII MEI FRAŢI ŞI SURORI ÎNTRU DOMNUL

^

FRĂŢEASCĂ URARE PENTRU SURORILE ROMÂNCE DE LA ELEON

^

BLESTEMUL CEL NESOCOTIT ŞI CHEMAREA CELUI RĂU

^

PROFEŢIA SFÂNTULUI MOISE ARAPUL

^

DESCOPERIRE PENTRU IEŞIREA SUFLETULUI

^

DESPRE SUFLETELE CARE IES DIN TRUP

^

CURAJUL CREDINŢEI

^

CUVINTE DIN PATERIC PENTRU VREMEA POSTULUI

^

POVESTIRI DIN LIMONAR

^

O MICĂ GUSTARE PENTRU POSTUL MARE

^

NĂDEJDEA CELUI CĂZUT

^

BOLDUL ÎNVIERII SUFLETEŞTI ŞI BOLDUL MORŢII

^

MOTIVELE CARE NE DUC LA PATIMA DEZNĂDEJDEI

^

CUVÂNTUL SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR PENTRU TREZVIRE ŞI RUGĂCIUNE

^

CÂTEVA CUVINTE DESPRE RUGĂCIUNEA MINŢII

^

SĂ NU JUDECĂM PE ALTUL

^

CÂTEVA CUVINTE DESPRE PATIMA BEŢIEI

^

DESPRE NĂRAVUL CLEVETIRII

^

ALTE MĂRTURII DESPRE CLEVETIRE DE LA SF. IOAN SCĂRARUL

^

DESCOPERIRE PENTRU PLATA NEVOINŢELOR

^

ÎNVĂŢĂTURA CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU PAISIE VELICICOVSCHI

^

DESPRE FOLOSUL BOLII ŞI FELUL CUM SE ÎNŢELEGE BOALA TRUPEASCĂ

^

CÂTEVA CUVINTE DESPRE FELUL CUM TREBUIE ÎNŢELES CANONUL DE LA MĂRTURISIRE

^

CE ÎNSEAMNĂ DEPĂRTAREA DE SFINTELE TAINE, PENTRU CEL CARE SE POCĂIEŞTE

^

DESPRE FOLOSUL CANONULUI

^

PENTRU CEI CARE DEFAIMĂ CANONUL DE MĂRTURISIRE

^

ÎNTRISTAREA CEA PENTRU PĂCATE

^

O ISTORIE DIN MÂNĂSTIREA LAVRA (SFÂNTUL MUNTE)

^

DIN LIMONARIUL SFÂNTULUI SOFRONIE

^

DESPRE PATIMA CURVIEI

^

CE ÎNSEAMNĂ O CLĂTINARE DIN RĂDĂCINA CREDINŢEI

^

IUBIREA DE ARGINT (rădăcina tuturor relelor)

^

O RĂTĂCIRE CARE SE ASCUNDE SUB MASCA EVLAVIEI

^

NĂDEJDEA MÂNTUIRII – Stâlpul vieţii noastre

^

CUVÂNT DE NĂDEJDE CELOR FĂRĂ DE NĂDEJDE

^

O PĂRERE GREŞITĂ CARE NE VATĂMĂ PE MULŢI

^

CUM ÎNŢELEG CEI MULŢI PĂCATUL

^

O VEDENIE DE MARE FOLOS PENTRU TOŢI ŞI MAI ALES PENTRU CĂLUGĂRI

^

URMARE LA VEDENIA STAREŢULUI IOSAF DIN MÂNĂSTIREA SF. SAVA, ANUL 1854

^

ÎNTOARCEREA FIULUI CELUI RISIPITOR

^

TURNUL BABILONULUI

^

MÂNĂSTIREA SF. GHEORGHE DIN VALEA HOZEVEI

^

MÂNĂSTIREA HOZEVITISSA DIN AMORGO

^

DEFĂIMAREA NĂLUCIRILOR ŞI FOLOSUL ISPITIRILOR

^

TAINA POCĂINŢII

^

IZVORUL VIEŢII

^

VEDENIA UNUI CREŞTIN – CU NUMELE DUMITRU – LA ANUL 1580

^

AŞA, DOAMNE ÎMPĂRATE, DĂRUIEŞTE-MI CA SĂ-MI VĂD GREŞELILE MELE ŞI SĂ NU OSÂNDESC PE FRATELE MEU

^

LA UŞA RAIULUI

^

SĂ NU JUDECĂM PE SLUJITORII LUI DUMNEZEU

^

ÎN FAŢA OGLINZII DUHOVNICEŞTI

^

CUVÂNT AL SFÂNTULUI VASILE CEL MARE

^

ALTE ÎNVĂŢĂTURI DESPRE VIAŢA CĂLUGĂREASCĂ DE LA SFINŢII PĂRINŢI

^

VEDENIA UNUIA DINTRE UCENICII CUVIOSULUI PAISIE VELICICOVSCHI (DE LA MÂNĂSTIREA NEAMŢ)

^

DESCOPERIREA SFÂNTULUI ANTONIE DESPRE DARUL CĂLUGĂRIEI

^

POVESTIREA CUVIOSULUI IOAN

^

DESCOPERIREA CE S-A FĂCUT SFÂNTULUI MOISE ARAPUL DESPRE NEVĂZUTUL RĂZBOI AL SFINŢILOR

^

ALTĂ DESCOPERIRE A SFÂNTULUI PAISIE CEL MARE

^

DESPRE UN BALAUR TRIMIS DE DUMNEZEU SPRE PEDEAPSĂ PĂCATULUI TRUPESC, CARE A VORBIT OMENEŞTE

^

DESPRE UN ALT BALAUR TRIMIS DE DUMNEZEU PENTRU PĂCATELE CREŞTINILOR

^

DIN VIAŢA CUVIOSULUI PĂRINTE NIFON CEL DIN ŢARIGRAD

^

DESPRE NĂRAVUL BLESTEMULUI

^

DESPRE SFÂNTA CRUCE

^

ÎN SĂPTĂMÂNA ÎNCHINĂRII SFINTEI CRUCI

^

DIN VIAŢA SFÂNTULUI CONSTANTIN, CARE A FOST DIN NEAMUL EVREIESC

^

FULGERE DIN CER

^

SFÂNTA CRUCE ÎN PERSIA

^

ALTĂ MINUNE CU SEMNUL SFINTEI CRUCI

^

CÂTEVA PILDE DE LA SFINŢII PĂRINŢI

^

CUVINTE DE LA SFINŢII PĂRINŢI

^

PENTRU ÎNSEMNĂTATEA RUGĂCIUNII ŞI CARE ESTE VREMEA EI

^

UN LEAC PENTRU RĂBDARE

^

CUNUNA MÂNTUIRII DIN SCÂRBE ŞI NECAZURI

^

MĂRTURISIREA FALSĂ CU ROADELE EI

^

CUVINTE DESPRE MĂRTURISIRE DIN CARTEA SF. ENGOLPION

^

MOTIVELE CARE DUC LA PATIMA DEZNĂDĂJDUIRII (alta)

^

CUVÂNTUL SFÂNTULUI SIMEON, ARHIEPISCOPUL SALONICULUI

^

DIN CUVÂNTUL SFÂNTULUI ANASTASIE SINAITUL

^

CUM SE ÎNŢELEGE IERTAREA CARE SE DĂ PRIN TAINA MĂRTURISIRII

^

UN ADAOS DESPRE ADEVĂRATA MĂRTURISIRE ŞI DOUĂ PILDE DESPRE MINCIUNĂ

^

CUM TREBUIE SĂ ÎNŢELEGEM RUGĂCIUNEA LUI IISUS

^

O DOCTORIE TONICĂ PENTRU SUFLET: Pomenirea Morţii

^

DESCOPERIRE DUMNEZEIASCĂ PENTRU RĂSPLATA NEVOITORILOR

^

CUVÂNTUL 71 (din cartea Sfântului Simeon Noul Teolog)

^

CUVÂNTUL 72 al Sf. Simion Noul Teolog

^

CUVÂNTUL 73 al Sf. Simion Noul Teolog

^

VIAŢA SFÂNTULUI DANIIL SIHASTRUL DE LA MÂNĂSTIREA VORONEŢ

^

DESPRE ICOANA SFÂNTULUI DANIIL

^