Skip to content

DESCOPERIREA CE S-A FĂCUT SFÂNTULUI MOISE ARAPUL DESPRE NEVĂZUTUL RĂZBOI AL SFINŢILOR

partea a II-a – cuprins

A mers odinioară cuviosul Moise Etiopianul la ava Isidor şi i-a zis lui: „Părinte, nu pot să şed în chilia mea, fiind luptat de patimile trupeşti.” Iară fericitul Isidor luându-l pe el l-a suit în vârful chiliei sale şi i-a zis lui: „Caută spre Apus!”, şi căutând Moise a văzut o mulţime de oameni înfricoşaţi gâlcevind şi gătindu-se spre război. Apoi iarăşi a grăit ava Isidor: „Caută spre Răsărit şi priveşte.” Şi căutând a văzut o mulţime de Sfinţi Îngeri purtători de lumină, aşişderea şi ei gătindu-se de război.

Şi a zis Sfântul Isidor către Moise: „Cei dinspre Apus ridică război împotriva sfinţilor lui Dumnezeu, iar cei dinspre Răsărit se trimit de la Domnul spre ajutorul nevoitorilor celor buni. Însă vezi că mai mulţi sunt cei ce ne ajută nouă decât acei ce se scoală asupra noastră.”

Iară Moise cu o vedenie ca aceasta şi cu cuvintele stareţului întărindu-se, s-a întors la chilia sa şi se îndeletnicea întru ostenelile lui cele obişnuite.

sus

p414

Partea a II-a – Scrieri Duhovniceşti – CUPRINS

Reclame