Skip to content

ÎN SĂPTĂMÂNA ÎNCHINĂRII SFINTEI CRUCI

partea a II-a – cuprins

Câteva pilde

Din aceste pilde se vede puterea cea nebiruită a Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci la cei din întunericul necunoştinţei.

Şi anume:

La unii lucrează spre mântuire şi spre proslăvire (când este credinţă), iar la alţii lucrează spre ruşinare şi spre osândă (când lipseşte credinţa). Cei cari vor citi viaţa Cuviosului Constantin cel din neamul evreiesc (care urmează aici) pot să aibă oarecare nedumerire despre felul cum s-a învăţat de la Dumnezeu tainele Sfintei Credinţe. Dar cel care ne-a făcut cunoaşte tainele inimii precum şi faptele cele viitoare. Deci Acela, adică Dumnezeu, luminează uneori în chip minunat pe cei aleşi ai săi, precum a luminat pe fariseul Pavel şi l-a făcut Apostol şi pe mulţi dintre sfinţi care erau în întunericul necunoştinţei.

Milostivul Dumnezeu într-un chip deosebit arată semne celor din neamul evreiesc, căci ei sunt mai tare dăscăliţi de mici ca să urască Sf. Cruce (pentru asta ajung cei mai înverşunaţi vrăjmaşi ai legii creştineşti). Nici o naţie de pe pământ nu este aşa de încăpăţânată întru necredinţă, ca neamul jidovesc.

sus

p429

Partea a II-a – Scrieri Duhovniceşti – CUPRINS

Reclame