Skip to content

PROFEŢIA UNUI CUVIOS LA ANUL 1503

partea a IV-a – cuprins

Mare război european. Înfrângerea Germaniei şi ruinarea Rusiei şi a Austriei. Înfrângerea turcilor de către greci. Întărirea lui Agar (adică a turcilor) de către popoarele europene şi înfrângerea grecilor de către turci. Măcel în popoarele ortodoxe şi mare tulburare la popoarele ortodoxe. Intrarea armatelor străine de la Marea Adriatică. Vai de cei ce locuiesc pe pământ. Iadul este gata. Într-o clipă mare Agar. Un noi război european. Unirea popoarelor ortodoxe cu Germania. Înfrângerea francezilor de către Germania. Răscoala Indiilor şi depărtarea lor de Anglia. Anglia numai la Saxone. Biruinţa Ortodocşilor. Înfrângerea lui Agar şi tăiere de obşte. Agar contra popoarelor ortodoxe. Nelinişte în lume şi deznădejde de obşte pe pământ. Lupta celor şapte puteri la Constantinopol, trei zile şi trei nopţi măcel şi biruinţa celei mai mari puteri. Curmarea (orig. Continuarea) războiului de către Îngerul Domnului Dumnezeului Hristos şi predarea oraşului (Constantinopol) grecilor. Întoarcerea latinilor la credinţa neştirbită Ortodoxă. Lăţirea credinţei ortodoxe de la Apus până la Răsărit. Frică şi cutremur Barbarilor de Ortodoxie. Sfârşitul Papei şi Proclamarea unui patriarh pentru toată Europa. În 55 de ani, sfârşitul nevoilor. În cel de-al 70-lea nu este necaz, nu este surghiunuit, venind în braţele mamei voioase.

Aşa este şi aşa să fie. Amin. Amin. Amin.

Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel din urmă.

Sfârşitul o turmă şi un păstor ce este din credinţa adevărată a ortodoxiei.

Aşa să fie. Amin. Amin. Amin.

Robul lui Hristos, adevăratului Dumnezeu.

sus

p598 – p599

Partea a IV-a CUPRINS

Reclame