Sări la conţinut

CUVÂNTUL 86 AL SF. IOAN GURĂ DE AUR

partea a IV-a – cuprins

Pentru cei ce vorbesc de rău pe preoţi

Toate mijloacele să le întrebuinţăm ca Darul Duhului Sfânt să fie cu noi şi celor sfinţiţi care lucrează cele Sfinte multă cinste să le dăm, că mare este vrednicia preoţilor. „La cei care veţi ierta, iertate vor fi păcatele lor” (Ioan cap.23). De aceea şi Sf. Apostol Pavel zice: „Ascultaţi pe mai marii voştri şi vă supuneţi lor” (Evrei 13.17), şi cu prea multă cinste să-i întâmpinaţi. Pentru tu ai grijă numai de tine singur şi dacă vieţuieşti cum se cade, nu-ţi cere socoteală şi pentru alţii.

Dar preotul chiar dacă are viaţă cu fapte bune şi nu poartă grijă de norodul pe care îl păstoreşte cu multă luare aminte, va merge în muncă cu făcătorii de rele. Şi se întâmplă de multe ori să-şi piardă sufletul nu pentru viaţa lui, ci numai că nu poartă grijă pentru voi cu multă luare aminte. Deci văzând pericolul cel mare al preoţilor să vă purtaţi cu dânşii cu multă cinste şi respect. Iar dacă împreună cu ceilalţi şi voi îi defăimaţi, aceasta va fi spre paguba voastră.

Şi să zicem că sunt foarte decăzuţi preoţii; însă toate slujbele făcute de dânşii vor fi sfinţite, căci Darul Sfântului Duh se va pogorâ pentru cei binecredincioşi. Pentru că nu săvârşeşte aceasta curăţenia preotului, ci Darul lui Dumnezeu care pe toate le lucrează. Că dacă pe vecinii tăi nu se cade să-i vorbeşti de rău, cât de greu este când vorbeşti de preot şi-i amărăşti. Cât de aspru va căuta spre tine Domnul în ziua judecăţii.

Căci cele duhovniceşti pe care le are şi le împărtăşeşte preotul nu sunt ale lui, ci numai ale lui Dumnezeu daruri sunt, măcar de ar ajunge omul la marea înălţime a faptelor bune, va fi mai prejos decât Darul lui Dumnezeu. Şi le zic acestea nu ca să petrecem cu lenevire viaţa noastră, ci pentru ca voi care veniţi la biserică, când unii din preoţi vieţuesc în lenevire şi cu nebăgare de seamă, din aceasta să nu luaţi pricină şi vă vătămaţi foarte mult pe voi singuri. Şi de ce să amintesc numai de preoţi.

Nici Înger, nici Arhanghel nu poate să săvârşească ceva din acelea pe care le-a încredinţat Dumnezeu preoţilor, ci Tatăl cu Fiul şi Sfântul Duh toate le iconomiseşte. Deci acestea toate avându-le în vedere, de Dumnezeu să ne temem şi pe preoţi să-i cinstim şi să le dăm tot respectul, ca şi pentru faptele noastre cele bune şi pentru cinstea cuvenită a preoţilor, să luăm multă răsplătire cu Darul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.

(Ec tis-86 omilias d.is to cata Ioanin)

sus

p602 – p603

Partea a IV-a CUPRINS

Reclame