Sări la conţinut

CUVÂNTUL 11, Însemnare din viaţa Sf. Muc. Eupraxia

partea a IV-a – cuprins

Aceasta a fost din cetatea Nicomidiei în timpul împărăţiei lui Maximilian, de neam vestit, frumoasă la chip şi cu bune obiceiuri – fiind credincioasă roabă lui Hristos. Prinsă de închinătorii la idoli, era silită să aducă jertfă dracilor. Şi nesupunându-se, a fost bătută cumplit, iar ea răbda cu bărbăţie. Apoi au dat-o unui om barbar ca să o spurce, iar acela a luat-o la casa sa. Fecioara se ruga neîncetat în taină Mirelui său cel prea curat, adică lui Hristos, ca să-i păzească fecioria nestricată. Şi când s-a închis cu dânsa spurcatul barbar în cămară, l-a rugat sfânta (arătându-se ca şi când ar fi o fermecătoare) ca să o aştepte puţin, făgăduindu-i că-i va aduce o buruiană pe care, dacă o va purta cu sine, nu-l va vătăma nici o armă a potrivnicilor. Iar barbarul i-a zis: „Pe urmă îi vei aduce buruiana aceea”. Răspuns-a înţeleapta fecioară: „Nu se cuvine să fie culeasă acea buruiană de femei stricate, ci numai de fecioare nenuntite. Pentru că de nu va fi arătată de fecioară curată acea buruiană, apoi nimic nu lucrează”. Deci a slobozit-o bărbatul până ce îi va arăta buruiana aceea.

Mergând sfânta în grădină şi luând nişte buruieni cari se aflau acolo, le-a dat bărbatului. Iar el a zis: „De unde voi şti că sunt adevărate?” Atunci fecioara i-a zis: „Ia o sabie ascuţită şi repezind-o tare cu amândouă mâinile, loveşte-mă în grumaz, cât vei putea şi dintru acestea vei şti că nimic nu mă va vătăma sabia ta”. Iar el crezând cuvintelor ei , a repezit sabia cu toată puterea, şi lovind-o i-a tăiat cinstitul ei cap. Apoi cunoscând că este batjocorit de dânsa, scrâşnea cu dinţii de mânie, dar ce folos îi era din aceasta, căci înţeleapta fecioară s-a dus nespurcată către Mirele său Hristos, lăsându-ne nouă minunată pildă de întreagă înţelepciune, voind ca mai bine să moară decât să-şi piardă fecioria sa.

sus

p639

Partea a IV-a CUPRINS

Reclame