Skip to content

CUVÂNTUL 15

partea a IV-a – cuprins

În Sinaxarul grecesc la 4 Octombrie se face pomenirea Sfintelor muceniţe Domnina, Virina şi Prosdochia.

Sfânta Domnina fiind creştină împreună cu două fiice ale ei, Virina şi Prosdochia avea tată şi soţ închinători de idoli. Ca să scape de ei şi-a lăsat casa şi rudeniile şi a plecat în oraşul Edessa împreună cu fiicele. Acolo se îndeletniceau în post şi rugăciune. Într-o zi se trezeşte pe neaşteptate cu bărbatul şi cu tatăl ei cari au venit împreună cu ostaşi ca să le aducă cu sila acasă. Deci prinzându-le au ajuns cu ele până în oraşul Ierapolis pe lângă care curge un râu.

Aici ostaşii cari le păzeau s-au apucat de chefuială, îmbătându-se. În vremea aceasta sfintele s-au strecurat pe furiş pe lângă ostaşi şi mergând la râu s-au înecat singure învrednicindu-se de cununile muceniciei.

Sfântul Ioan Gură de Aur a alcătuit un cuvânt de laudă pentru aceste 3 sfinte Muceniţe. El spune că sfânta Domnina temându-se ca nu cumva ostaşii să le strice pe fecioare, le-a cufundat ea singură în apele râului ţinându-le de mână şi pe una şi pe cealaltă, şi aşa le-a cufundat pe amândouă apoi s-a cufundat şi ea singură spre a nu fi pângărită de nelegiuiţi. Mult laudă Sfântul Ioan bărbăţia cea negrăită a mamei, care şi-a înecat singură rodurile pântecelui ei, precum şi supunerea oarbă a fiicelor, spre a primi moarte din mâinile mamei lor.

sus

p643

Partea a IV-a CUPRINS

Reclame