Sări la conţinut

CUVÂNTUL 16

partea a IV-a – cuprins

Tot în aceeaşi zi se mai face pomenirea sfintei Fecioare Calistenia din Efes. Era fiica eparhului cetăţii Efes anume Audact. Păgânul împărat Maximilian a cerut pe fecioara Calistenia de soţie lui, fiind ea împodobită cu o nespusă frumuseţe, dar Audact, tatăl ei n-a voit să-şi dea fiica sa la un păgân. Pentru aceasta împăratul i-a luat averile şi pe el l-a surghiunuit în Melitini unde i-a tăiat şi capul, sfârşindu-se tatăl muceniceşte. Sfânta Calistenia, fecioara, ca să scape de nelegiuitul împărat, şi-a tăiat perii capului şi îmbrăcându-se bărbăteşte s-a ascuns în Nicomidia 8 ani. De aici a fugit la o femeie văduvă unde a trăit necunoscută de nimeni. Pentru râvna ce o avea de a-şi păzi fecioria Dumnezeu i-a dat darul tămăduirii.

Văduva la care stătea avea o fiică beteagă de ochi. Sfânta Calistenia îi vindecă ochii. Atunci rudeniile fetei o silesc pe sfânta Calistenia (care se purta bărbăteşte) să ia de soţie pe cea pe care o tămăduise. Atunci este nevoită sfânta să mărturisească adevărul. Nemaiputând rămâne acolo, după ce s-a descoperit că este femeie din neam mare, a plecat la Constantinopol la sora sfântului împărat Constantin, care o protejă pe viitor.

sus

p643 – p644

Partea a IV-a CUPRINS

Reclame