Skip to content

CUVÂNTUL 20

partea a IV-a – cuprins

La 14 Aprilie se face pomenirea Sfintei Muceniţe Tomaida.

Această Muceniţă a fost junghiată de socrul ei. Fiind de curând căsătorită şi rămânând odinioară acasă numai cu socrul ei, acesta a încercat să o necinstească. Dar ea fiind împodobită la suflet cu întreaga înţelepciune, n-a voit nici să audă vorbele socrului său, ci s-a împotrivit din toate puterile, ca să nu spurce patul soţului ei.

Fiind bătrânul ei socru orbit de patima vrăjmaşului şi văzând că se împotriveşte, a scos sabia şi izbind din toată puterea în pieptul nurorii, a omorât-o. Pentru râvna ce a avut-o de a-şi păzi curăţia până la moarte a fost socotită în rândul sfinţilor mucenici. Iar neruşinatul şi turbatul acela de socru a rămas orb, neputând să se mişte de lângă patul muceniţei. Deci aflându-l vecinii cu hainele pline de sânge, a fost silit, şi nevrând să mărturisească adevărul, cerând singur pedeapsa cuvenită, pentru care i s-a tăiat capul.

Aflând ava Daniil de la schit despre aceasta a mers în Alexandria şi luând cinstitele moaşte ale Sfintei Tomaida le-a adus la schit, aşezându-le cu cinste în cimitirul Sfinţilor Părinţi, de vreme ce a suferit mucenicească moarte pentru curăţie. Unul dintre fraţii schitului fiind foarte luptat de patima curviei a alergat la mormântul Sfintei Tomaidei. Ungându-se cu untdelemn din candela Sfintei, i s-a arătat Sfânta în vedenie şi s-a vindecat numaidecât de patimă. De atunci toţi fraţii schitului care erau luptaţi de patimă trupească aveau prea grabnică ajutorare pe Sfânta Muceniţă Tomaida.

sus

p648

Partea a IV-a CUPRINS

Reclame