Sări la conţinut

Partea 1

PILDE, CUGETĂRI ŞI IMNURI ÎN VERSURI

PAZA SUFLETULUI

^

GLASUL (PĂSTORULUI CELUI BUN)

^

RUGĂCIUNI ŞI CUGETĂRI UMILICIOASE

^

ODINIOARĂ ŞI ACUM

^

HIMERA OMULUI MODERN

^

LĂCAŞUL NEVĂZUT

^

SEMNUL SFINTEI CRUCI

^

FĂRĂ „EL”

^

LUMINA MEA

^

FIARA APOCALIPTICĂ

^

MUSTRAREA DUHULUI MEU DE CĂTRE DOMNUL

^

SCÂNTEI DIN INIMĂ

^

STIHURI CĂTRE CETITORI

^

CETATEA DE GRANIT DE LA HOZEVA

^

DIN TAINELE PUSTIEI DE LA SCHITUL HOZEVEI

^

ISTORISIRE DIN BĂTRÂNI DESPRE PUSTIA HOZEVEI

^

STÂNCI ÎN CALEA VIEŢII

^

SPRE ŢĂRMUL VEŞNICIEI

^

ÎN CĂI RĂSLEŢE

^

PE MAREA VIEŢII

^

POZA MÂNĂSTIRII DE LA HOZEVA

^

CRUCEA VIEŢII OMENEŞTI

^

TURMA FĂRĂ PĂSTOR

^

DUHOVNICEŞTILOR SURORI

^

OAZA PĂRĂSITĂ

^

IMNUL ROMÂNESC

^

MUSTRAREA, LUMINAREA ŞI CHEMAREA UNUI CREŞTIN LA CĂLUGĂRIE

^

BUCURIA MAICII DOMNULUI DE SFÂNTA ÎNVIERE

^

RUGĂCIUNE

^

SEMNELE BUCURIEI

^

VÂNTUL PUSTIIRII (URGIA CEREASCĂ)

^

MĂRTURISIREA FIULUI PIERDUT

^

Mormântul Domnului – IZVORUL SFÂNT

^

SEMNELE APOCALIPTICE (ultimele versuri ale Sf. Ioan Iacob)

^

CHEMAREA FIULUI PIERDUT

^

POPOR MARTIR

^

ÎNDEMN FRĂŢESC

^

VESTITORII DURERII

^

GLASUL PĂSĂRELELOR

^

LA NOI ACASĂ (Pluguşorul românului pribeag)

^

Micul Orfan

^

O SCRISOARE (către un frate din ţară)

^

ÎN „BRAŢELE PĂRINTEŞTI”

^

ICOANA NEVINOVĂŢIEI

^

ÎNTRU AMINTIREA FRAŢILOR MEI DE LA IORDAN

^

ASTĂZI

^

MODA LUMII

^

Graiuri (La Asfinţitul Vieţii)

^

Răstignitorii de azi La Sfânta Înviere

^

Moda răsfăţată şi Pacea speriată

^

LA CEI DIN URMĂ

^

UN SFAT NEPOCĂITULUI IOAN

^

LACRIMI UITATE

^

CUGETĂRI

^

Cugetare (2) – La dumnezeiasca Iconomie

^

SPRE ALTE ŢĂRMURI

^

PE DRUMUL CRUCII MELE

^

Cugetare (3) – La Dumnezeiasca Smerenie a Mântuitorului

^

FIUL OMULUI MIRELE DURERII

^

CUGETARE UMILITĂ LA DUREREA MAICII DOMNULUI

^

LA UŞA MILOSTIVIRII

^

FĂRĂ HAINĂ DE NUNTĂ

^

DIN REPEJUNILE VEACULUI

^

PENTRU CEI DIN ŢARIGRAD

^

LUCEFERII ŞTIINŢEI

^

DUHUL VREMII ŞI MIRONOSIŢELE DE AZI

^

SABIA DURERII

^

LUMINA SFINTEI ÎNVIERI

^

CELE BINE VESTITOARE

^

TURNUL BABEL (din vremea noastră)

^

PLÂNGEREA MAICII DOMNULUI

^

PENTRU BLÂNDEŢEA ŞI RĂBDAREA CEA NESPUSĂ A DOMNULUI

^

ÎN VINEREA SFINTELOR PATIMI

^

ROBIŢI DE HUMĂ

^

SFÂNTUL DANIIL SIHASTRUL

^

LA MORMÂNTUL SF. DANIIL SIHASTRUL DE LA VORONEŢ

^

SFÂNTUL NARCIS PATRIARHUL IERUSALIMULUI ÎN PRIBEGIE

^

LA PATRONUL MITROPOLITULUI IACOB STAMATE, AL MOLDOVEI

^

PE CALEA VEŞNICIEI

^

ALTĂ CRUCE, ALTE RANE

^

CUGETARE LA MARE ÎNTRISTARE

^

REŢETĂ DUHOVNICEASCĂ

^

O VIZITĂ LA PUSTIE

^

RĂSPUNS UNUI FRATE IUBIT DIN ŢARĂ

^

IMNUL DE RECUNOŞTINŢĂ CĂTRE DUMNEZEU

^

GLASUL CONŞTIINŢEI

^

CUGETĂRI DIN ZILE GRELE

^

RUGĂCIUNE

^

EPIGRAMA

^

CUGETĂRI SCURTE

^

SLOVE LA MORMÂNTUL MEU

^

STIHURI DE MULŢUMIRE CĂTRE SFÂNTUL TEODOSIE

^

CĂTRE SFÂNTUL TEODOSIE

^

PRICINI UŞOARE DE MULTĂ VĂTĂMARE

^

TOVARĂŞII DIN PUSTIE

^

LIMANUL DUHOVNICESC

^

CUGETĂRI DIN KEGRAGARION PRELUCRATE ÎN VERSURI

^

DIAGNOZA SUFLETEASCĂ

^

VEŞNICIA SUFLETULUI

^

CĂTRE ORGANELE TRUPULUI MEU

^

DIN FUGA VIEŢII

^

ÎNTRU SLAVA ZIDITORULUI

^

BÂNTUIELILE UNUI „NOVICE”

^

DORUL SFÂNT

^

SFÂNTA MUCENIŢĂ PERPETUA

^

DIN VIAŢA SINTEI MUCENIŢE PERPETUA (si Condac, Tropar, Megalinaria)

^

FLOAREA BISERICII DIN CARHIDON

^

ICOS „ÎN CINSTEA MUCENIŢEI”

^

LA POMENIREA SFINTEI MIRONOSIŢE MARIA MAGDALENA

^

ISTORISIRI DE LA IORDAN

^

Însemnări referitoare la Cuv. Maria Egipteanca

^

SĂVÂRŞIREA CUVIOASEI MARIA EGIPTEANCA

^

POGORĂMÂNTUL LUI IOSAF DUHOVNICUL DE LA SFÂNTUL SAVA PE MALUL IORDANULUI

^

UN BOTEZ NEOBIŞNUIT LA IORDAN

^

MĂRTURISIREA FĂRĂ ÎNDOIALĂ

^

SINGURA MÂNGÂIERE ROMÂNEASCĂ

^

ÎNFRÂNGEREA DUHULUI MEU

^

RĂMAS BUN DE LA IORDAN

^

CU GÂNDUL LA IORDAN

^

SEMNE DE JALE LA IORDAN DEVALE

^

ICOANE VECHI

^

DORUL BUNICII

^

ÎN AMINTIREA BUNICII MELE CARE SE CHEMA MARIA

^

OGLINDA LUI VARSANUFIE (ZIS ARSENIE)

^

LA SFÂRŞITUL MEU

^

OGLINDA NOASTRĂ CEA DE OBŞTE

^

SLOVE PE MORMÂNT

^

FLORI DE LA IORDAN

^

O CRUCE LA IORDAN

^

DORINŢA DIN URMĂ

^

RĂSPUNS LA UN PĂRINTE NEDUMERIT

^

IZBÂNDA UNELTIRILOR – DEMISIA

^

SCRISOARE DESCHISĂ PENTRU CTITORII MEI APRIGI

^

IMNUL CREDINŢEI

^

O JERTFĂ NEOBIŞNUITĂ

^

CÂNTECUL LUI MANASIS, SAU TRESĂRIRILE DUHULUI MEU

^

CUGETĂRI SMERITE

^

CRUCEA VIEŢII OMENEŞTI

^

NEVOITORUL MÂNDRU

^

CANONISIREA ÎMPEDECATĂ DE CEI ADORMIŢI

^

RĂSPUNS CELOR CARE MĂ DORESC

^

ÎN PATRIA CEREASCĂ

^

FĂCLIA DRAGOSTEI DUHOVNICEŞTI

^

JERTFA CEA CU PĂCAT

^

CUGETARE UMILITĂ – RUGĂCIUNE

^

SPRE PATRIA CEREASCĂ

^

VEDENIA FERICITEI MONICA

^

RĂSPLATA LĂCOMIEI

^

TURTUREA DE LA IORDAN

^

ÎNTRU SLAVA ZIDITORULUI

^

DE ZIUA „ANULUI NOU”

^

DE SFÂNTA NAŞTERE

^

DIN LUMEA „FIILOR PIERDUŢI”

^

GRAIURI PROFETICE

^

MIZERIA DIN LUME ŞI CHEFUL CELOR CU RADIO

^

CUGETĂRI SMERITE

^

STIHURI (Litaniile de la Sf. Mormânt)

^

STIHURI (Litaniile de la Mormântul Maicii Domnului)

^

TROPARE DE UMILINŢĂ – MEGALINARE

^

ALTE TROPARE ALE SINŢILOR

^

STIHURI PENTRU LITANIILE DE LA IORDAN

^

CONDACUL Praznicului de la Schitul Sf. Ioan de la Iordan

^

BUCHET NOU DE CÂNTĂRI

^

ADAUS la cărticica „Buchet de cântări”

^

CELE ŞAPTE PĂCATE DE MOARTE

^

CÂTEVA STIHURI PENTRU NĂRAVURI

^

O, OM!

^

Desene – Păcate

^

CHIPUL POCĂINŢII – UŞA MÂNTUIRII

^

UN SFÂNT NOU – CUVIOSUL NICODIM AGHIORITUL

^

O MARE BUCURIE PENTR SFÂNTA ORTODOXIE

^

CUM TRĂIEŞTE CUVIOSUL NICODIM AGHIORITUL

^

STIHURI DE UMILINŢĂ (versuri, tropar/condac, megalinaria, CANOANE)

^

DE ZIUA ONOMASTICĂ A PĂRINTELEUI SAVA

^

STIHURI

^

Scrisoare către Părintele Sava

^

Scrisoare către Părintele Sava (2)

^

Scrisoare către fraţi şi surori, despre Părintele Sava

^

Altă scrisoare

^

STIHURI

^

Duioasă versuire celui plecat

^

Întru Cinstita Pomenire a Părintelui Nostru Sava Duhovnicul

^

Un Adaus în legătură cu cele scrise înainte

^

Sfântul Ioan Iacob Românul – imagini

^

Reclame