Sări la conţinut

STIHURI CĂTRE CETITORI

cuprins

Eu fraţilor sunt sluga ceia
La care „Veşnicul Stăpân”
Mi-a dat talent spre înmulţire
Şi eu mereu ascuns îl ţin!

Vazând pe alte slugi ca mine
Cum îşi sporesc talanţii lor
Mă tem să nu primesc osândă
Ca omul cel nălucitor

Şi pentru că în multe rânduri
Prin boală m-am înştiinţat
Că ceasul „întrebării mele”
Mai tare s-a apropiat.

Pentr asta – zic – mi-e teamă
Să nu mă osândesc şi eu
În rând cu sluga cea vicleană
Când va veni Stăpânul meu !

Dar, neavând îndemânare
S-aduc talentului meu spor
Îl dau acuma spre lucrare
La cei cu suflet râvnitor.

Nădăjduiesc că dacă alţii
Vor strânge rod duhovnicesc
Voi fi şi eu părtaş cu dânşii
Prin darul cel dumnezeiesc.

Şi la zidirea bunătăţii
Pe care ei vor împlini
Măcar puţină cărămidă
Din „versul” meu vor folosi!

sus

p64 – p65

Partea I – Versuri – Cuprins

Reclame