Skip to content

DUHOVNICEŞTILOR SURORI

cuprins

O bucurie negrăită
Smeritul suflet mi-a cuprins
Văzând cum dragostea creştină
Pe toate astăzi le-a învins!

În curtea casei voastre astăzi
Se vede bine mai vârtos
Că locuieşte dimpreună
Prea Sfântul dar al lui Hristos!

În câtă vreme bogătaşii
Sunt singur bine găzduiţi
Atunci Hristos cu nevoiaşii
Din curte sunt obiduiţi.

Din lacrimile pocăinţii
A zilelor Sfântului Post
Comoară Sfântă a Credinţei
Vădeşte pe al vieţii rost.

Căci Dumnezeul Îndurării
Pe inimă o a mişcat
Să fiţi în grija căutării
De cel bolnav şi scăpătat.

Vă fericesc, fără înconjur
Şi sunt adânc încredinţat
Că astăzi nu slujiţi la oameni
Ci Domnului – cu adevărat.

Mirosul greu şi murdăria
Cari răbdaţi, sunt mărturii
A răsplătirilor din ceruri,
Ale miresmei bucurii!

Eu n-am ceva mai bun acum
Decât spre a vă da un sfat:
S-aveţi răbdare totdeauna
Căci mare dar aţi căpătat!

Acel bolnav în suferinţă
Când zice: ‘Dumnezeu primească”
E pentru suflet ca o floare
Pentru cununa cea cerească!

Iar vorba: „Dumnezeu să ierte”
Când zice pentru adormiţi
Întrece toată rugăciunea
Celor care sunt ghiftuiţi!

Durerea care ai în suflet
Pentru rudenii ce s-au dus
Întoarce-o către nevoiaşi
Ce sunt prieteni cu Iisus!

Spre ei să-ţi verşi compătimirea
Pe ei să-i cauţi azi cu dor
Căci au nespusă îndrăzneală
La Dulcele Mântuitor.

De molipsire n-aveţi teamă
Căci dragostea lui Dumnezeu
Întrece toată doctoria,
Şi ne acoperă de rău.

Din fundul peşterii smerite
Eu ca un frate vă doresc
Să fiţi în toate fericite
Cu darul cel dumnezeesc!

Iar când sunteţi la rugăciune
Să nu uitaţi a vă ruga
Ca Dumnezeu să miluiască
Şi pe nevrednicia mea!

Rugaţi ca cei din pribegie
Creştinii noştri de un neam
Să-şi ţie Sfânta lor credinţă
Ca Sfântul Patriarh Avraam.

Iar dacă nu se vor întoarce
Să-şi vadă ţara românească,
Măcar să nu-i lipsească Domnul
De Sfânta Patrie Cerească!

Iar pentru cei din România,
Cei prigoniţi de bolşevici
Să-i întărească în credinţă
Mărturisind ca mucenici!

Şi unul pentru altul pururi
Rugându-ne sârguincios
Cu dragoste duhovnicească
Plini-vom legea lui Hrisos!

Primiţi din partea mea smeritul
Duhovniceştile urări
Şi mulţumire pentru darul
Mulţimilor de îndurări!

Nevrednic eu fiind de toate
La rândul meu mă sârguiesc
Să fac şi eu după putere
Pentru acei care-mi slujesc.

Primind aceste stihurele
Să ştiţi că eu am pus în ele
Bucăţi de inimă zdrobită
Cu dragoste neprihănită!

Hristos a înviat din groapă
Şi noi să înviem cu El
Slujindu-i numai Lui ca roabă
Prin mila către cel mişel.

Să fie pentru toate astăzi
Dumnezeiasca Înviere:
Izvor de pace şi iubire
Cu sufletească mângâiere!

Al vostru mai nevrednic frate
şi către Domnul rugător Ioan, smeritul Ieromonahul. Al vostru recunoscător Ioan Iacob.
Sihăstria Sfintei Ane de la Hozeva

sus

p73 – p74

Partea I – Versuri – Cuprins

Reclame