Skip to content

Mormântul Domnului – IZVORUL SFÂNT

cuprins

Lumina cea neînserată
Fiind ascunsă în pământ
Ne-a răsărit la toţi viaţă
Şi pace nouă pe pământ.

Iar pe „Lăcaşul morţii Sale”
Prea Dulcele Mântuitor
L-a dăruit Creştinătăţii
Să-l aibă ca un „Sfânt Izvor”.

Acolo se pogoară tainic
Lumina Sfintei Învieri
Împrăştiind la toată lumea
Prea minunate mângâieri.

Cunoască semnul îndurării
Şi neamul cel necredincios
Luând putere de viaţă
Din Învierea lui Hristos.

Când azi „Cei Mari” vorbesc de pace
Zadarnic este glasul lor
De nu se vor pleca sub steagul
Mai Marelui Apărător.

Să amuţească bârfitorii
Şi cei cu duhul răzvrătit
Văzând lumina cea de taină
A „Veşnicului Răsărit”.

Să se apropie cu râvnă
Acum tot omul muritor
Şi să primească luminare
Din al credinţii Sfânt Izvor!.

Am scris acestea în luna Aprilie
1959 pentru Luminata şi Sfânta
zi a Învierii în cinstirea
Sf. Ana de la Hozeva.
Nevrednicul între
Ieroschimonahi Ioan Iacob
(fost Egumen la Schitul de la Iordan)

sus

p80

Partea I – Versuri – Cuprins

Reclame