Skip to content

FIUL OMULUI MIRELE DURERII

cuprins

O, Doamne cel Atotputernic
Judecătorul tuturor
Primit-ai pentru noi osânda
Nedreptului judecător.

Îmbrăcăminte de ocară
Acei necredincioşi Ţi-au dat
Şi Capul Tău, spre defăimare
Cu spini a fost încununat.

În mâna Ta cea preacurată
O trestie Ţi-au dat să porţi
Stăpânitorule cel veşnic
Asupra celor vii şi morţi!

Ai fost batjocorit Hristoase
Şi pălmuit de slujitori
Apoi lovit la cap de alţii
Cu trestia de multe ori.

În temniţa de la Pretoriu
Dumnezeescul Tău picior
A suferit amar strânsoarea
Organului chinuitor.

Ai fost pârât cu nedreptate
De farisei şi cărturari
Şi, răstignit apoi pe Cruce
În mijlocul a doi tâlhari.

Când însetai, în chinuri grele
Oţet şi fiere Ţi-au adus
Şi ca un făcător de rele
Pedepsei morţii Te-au supus!

sus

p96

Partea I – Versuri – Cuprins

Reclame