Skip to content

LUCEFERII ŞTIINŢEI

cuprins

Învăţaţii lumii astăzi
Tot se străduiesc mereu
Ca deplin să dovedească
Că „nu este Dumnezeu”!

Cu progresele ştiinţei
Ca şi mândrul „Lucifer”
Dânşii vreau să se înalţe
Astăzi mai presus de cer.

Două uşi le stau în faţă
Şi rămân aici miraţi,
După cum la poarta nouă
Stau privind nişte mânzaţi.

Una este „uşa vieţii”
Care lor li s-a închis,
Alta este cea a morţii
Care groaznic s-a deschis.

Câte le ajunge capul
Caută să născocească
Ca să fabrice viaţă
Şi pe moarte s-o oprească!

Orice unelteşti atee
Viaţă însă nu poţi da,
Iar de răfuiala morţii
Nici de cum nu vei scăpa.

Dacă nu cunoşti în viaţă
Pe Prea Bunul Dumnezeu,
Vei cunoaşte după moarte
Tirania „celui rău”!

sus

p99

Partea I – Versuri – Cuprins

Reclame