Sări la conţinut

CUGETARE LA MARE ÎNTRISTARE

cuprins

O, Răstignitul meu, Iisuse,
Prea Sfântul meu Mântuitor,
La cine voi afla odihnă,
La cine, sprijin şi-ajutor!

La Tine singur, Milostive,
Afla-voi tot ce este bun,
Şi altul nu-i ca să-mi asculte
Durerea care vreau s-o spun.

Fiind cuprins de nesimţire
Tu, Doamne, nu mă urgisi;
Arată-mi azi milostivire,
Ca, oarecând, lui Manasi.

De mântuirea Ta, Stăpâne,
Pre mine de mă faci părtaş,
Mai mult decât cu el, minune
Cu mine faci, cel pătimaş.

Atunci cu dânsul, dimpreună,
Cânta-voi laude, în veci,
Căci izbăvindu-mă din „moarte”
La viaţă veşnică mă treci!

sus

p111

Partea I – Versuri – Cuprins

Reclame