Sări la conţinut

LA POMENIREA SFINTEI MIRONOSIŢE MARIA MAGDALENA

cuprins

(Stihuri pe glasul întâi)

1.  Din negura pierzării, Hristos te-a izbăvit,
     Iar tu, Mironosiţă, cu râvnă i-ai slujit.

2.  Când El mergea la moarte, tu nu te-ai depărtat,
     Ci fără de sfială, la Patimi L-ai urmat.

3.  N-ai socotit cruzimea păgânilor ostaşi
     Şi nici ameninţarea evreilor pizmaşi.

4.  Părtaşă Răstignirii prin asta te-ai făcut
     Şi martoră ‘Nvierii, Stăpânul te-a avut.

5.  Acum la cer, Marie, te veseleşte mereu
     Cu „Grădinarul lumii”, cu însuşi Dumnezeu!

6.  A dragostei mireasmă, creştinilor ne eşti
     Şi chip curat al râvnei celei dumnezeieşti.

7.  Iar moaştele cinstite ne sunt ca un izvor
     Ce vindecă durerea sărmanului popor.

Însemnare

Pentru dragostea ei cea nemărginită pe care o avea către Mântuitorul, Sf. Maria s-a învrednicit ca să vadă ea mai întâi Învierea Lui, făcându-se vestitoarea bucuriei pentru toată lumea, până la sfârşitul veacului. Nu încape îndoială că Maica Domnului a cunoscut înainte de toţi Sfânta Înviere a „Prea Iubitului Său Fiu”.

Dar aceasta nu s-a făcut arătat prin Sf. Evanghelie.

A iconomisit Dumnezeu ca să se propovăduiască Sfânta Lui Înviere prin cinstita Mironosiţă, care nu era rudenie cu Domnul (căci celelalte Mironosiţe, mai toate erau rudenii).

Aceasta s-a făcut pentru a nu da motiv de necrezare sau de îndoială la cei slabi (despre Sfânta Înviere) şi mai ales pentru cei necredincioşi să nu fie motiv de luptă contra adevărului.

Multe minuni s-au făcut în vremea cât a trăit Sf. Maria Magdalena, care după tradiţie a ajuns până la Roma cu propovăduirea.

Acolo s-a împrietenit cu soţia împăratului Nero, povestindu-i despre răutatea Arhiereilor jidovi şi despre judecata cea nedreaptă a lui Pilat. Pentru aceasta a fost chemat la Roma nelegiuitul Guvernator al Iudeii (adică Pilat) şi după multe pedepse, a fost ucis de însuşi împăratul Nero.

La urmă Sfânta Maria a petrecut în Efes unde s-a şi săvârşit. Cinstitele ei moaşte au fost proslăvit de Dumnezeu mai mult decât la alţi sfinţi cu darul minunilor şi cu mireasmă cerească. Astăzi cinstitele ei moaşte sunt răspândite în toată lumea. Cea mai mare bucată este la M-rea Simon Petra din Sf. Munte, unde se află mâna stângă.

Toţi spun că atât vara cât şi iarna mâna ei este caldă ca şi mâna omului viu şi lucrează minuni mai presus de fire.

Odinioară fiind dusă prin Rusia, mâna ei a lucrat atâtea minuni, încât s-a uimit lumea întreagă. Pentru rugăciunile ei, să ne miluiască şi să ne mântuiască şi pe noi păcătoşii Milostivul Dumnezeu. Amin.

sus

p131 – p132

Partea I – Versuri – Cuprins