Skip to content

DE ZIUA ONOMASTICĂ A PĂRINTELEUI SAVA DUHOVNICUL, SPRE ADUCERE AMINTE

cuprins

În Lavra cea veche Părinte
Rămâi ca un stâlp nemişcat
Ţinând Rânduielile Sfinte
Precum din bătrâni le-ai aflat.

Luptând pentru Sfânta Credinţă
Dai sprijin celor slăbănogi
Şi aspră având nevoinţă
Mereu pentru turmă te rogi.

Chezaş te-ai făcut pentru mine
Din nou dăruindu-mi Botez
Iar eu iubitorul de sine
În lături străine viez.

Sărac şi străin eu cu neamul,
Venind la cinstitul lăcaş
Turnat-ai Părinte balsamul
În sufletul meu pătimaş.

Mi-ai arătat frumoasa cale
A Chipului monahicesc
Şi de urâtele scandale
M-ai învăţat să mă feresc.

Mi-ai dat curajul la citirea
Dumnezeieştilor Scripturi
Deşi vedeai la mulţi cârtirea
Ce până astăzi o înduri.

Având eu haină ponosită
Mi-ai dat veşmântul cel dintâi
Şi pe fiinţa mea smerită
Ai pus-o între fiii tăi!

Mergând la peşteră cu fraţii
Sfinţia ta nu m-ai uitat
Ci regulat, mai mult ca alţii,
Cu dragoste m-ai ajutat.

De multe ori ai tras ruşine
Că mulţi Părinţi te-au pismuit,
Dar mila ta cea către mine
Întotdeauna s-a vădit.

Iar când eram slăbit de boală
Ai dat atunci încurajare
Prietenului meu de şcoală
Să-mi facă rost de vindecare.

La Sihăstria Românească
Pe malul Sfântului Iordan
Aceeaşi milă părintească
Ai arătat către Ioan.

Sfinţia ta cât eşti în viaţă
Noi fericiţi ne socotim
Căci te avem aici dulceaţă
Şi dincolo de ţintirim.

Iar dacă mori, ne moare mila
Şi noi rămânem mai străini
Ca fără untdelemn feştila
Ne stingem fără lumini.

Să-ţi prelungească Domnul anii
Noi astăzi ne rugăm plângând
Să ruşineze pe duşmanii
Pe cei văzuţi şi cei de gând!

Şi pân-la vremea cea din urmă
Rămâi adevăratul Ava
Păscând duhovniceasca turmă
În pajiştea lui Sfântul Sava.

Apoi la fericita moarte
Mergând la Cel ce L-ai iubit
Să ai Părinte iarăşi parte
Cu Sfântul Sava cel Sfinţit!

Ş-acuma iartă-ne Părinte
De toate câte ţi-am greşit
Şi rugăciunea ta fierbinte
S-o aibe toţi necontenit!

Însemnare

Asta s-a trimis ca o felicitare Părintelui Duhovnic scrisă de mine nevrednicul în numele tuturor fiilor duhovniceşti ai Părintelui Sava.

sus

p231 – p232

Partea I – Versuri – Cuprins

Reclame