Skip to content

Scrisoare către Părintele Sava (2)

cuprins

Prea Cuvioase Părinte Sava,

Vă trimit această fotografie a Prea Cuvioşiei Voastre pe care am găsit-o la Părintele Procopie şi o păstrez ca pe o scumpă amintire. Când mă uit la dânsa, în peştera mea, îmi pare că eşti aproape de nevrednicia mea şi mă mângâi.

Vă rog foarte mult să vă iscăliţi pe dosul fotografiei şi dacă vă aduceţi aminte scrieţi şi anul (peripu) când v-aţi fotografiat, precum şi data când vă iscăliţi. Iar după asta, când este prilej, să-mi trimiteţi înapoi fotografia.

Am auzit despre tulburările cari sporesc în Mânăstirea Sfântului Sava şi m-am întristat.

Cu gândul la boala Sfinţiei Voastre şi la nevoile duhovniceşti din Mânăstire, eu am alcătuit aceste „Stihuri”, cu multă durere în inimă.

Urmează „Stihuri către Părintele Duhovnic Sava”.

La urma Stihurilor, se află această însemnare:

Aceste versuri au fost trimise Părintelui Duhovnic Sava prin Noiembrie 1955, când se afla bolnav şi descurajat la Ierihon.

Din cauza tulburărilor care erau atunci la Mânăstirea Sf. Sava, eu l-am îndemnat să mai scuture puţin boala şi să întărească pe fraţii cei slabi la suflet şi învrăjbiţi. În adevăr s-a făcut atunci mai bine şi a mers la mânăstire. O bucată de vreme a fost mai vioi, iar în anul 1957 a căzut în paralizare.

Pentru asta la 1 Noiembrie 1957 am făcut apel către toţi fraţii noştri români din Palestina, ca să ajute pentru Sfântul Maslu. În acea scrisoare am adăugat şi versurile de mai sus spre aducere aminte.

Ieroschimonahul Ioan Iacob

sus

p235

Partea I – Versuri – Cuprins

Reclame