Skip to content

STIHURI

cuprins

Întru cinstita pomenire a
Părintelui nostru Sava Duhovnicul

Te-ai dus în lumea veşniciei,
În locuri pline de verdeaţă
Şi ne-ai lăsat pe noi sărmanii
Nemângâiaţi aici în viaţă!

Acolo nu mai ai durere,
Nici întristare, nici suspin,
Acolo-i veşnic primăvară
Şi cerul pururea-i senin.

Grăbindu-te spre “Valea Păcii”
Te-ai dus Părinte de la noi,
Să nu mai vezi amarul lumii
Cu zvonurile de război.

Iar cei rămaşi în lumea asta,
Înstrăinaţii fiii tăi,
Nevrednici ne-am făcut de tine,
Dar vrednici a lua bătăi.

Comoara bunătăţii tale
Am preţuit-o prea puţin,
Pentru aceasta azi ne vine
Amărăciune şi suspin.

Acuma norii desnădejdii,
Ca nişte munţi s-au îngroşat
Şi moartea cea necruţătoare
Îngrozitor s-a înarmat!

Azi calul cel apocaliptic
Cu părul roşu, ca de foc,
Nechează, bate din picioare,
Îi gata ca s-o ia din loc!

Ieroschimonahul
Ioan de la Hozeva
31 Decembrie 1959

Însemnare

Calul apocaliptic însemnează:
războiul, care este gata să
izbucnească, în fiecare clipă.

Fotografia duhovnicului Sava Ieroschimonahul.

Pe această fotografie, Sfântul Ioan Iacob schimonahul a scris versurile din stihurile 1, 4, 5 şi 6 din poezia “Duioasă versuire celui plecat”.

sus

p242

Partea I – Versuri – Cuprins

Reclame