Skip to content

Sfântul Ioan Iacob Românul- imagini

cuprins


Când era elev la şcoală


Când era soldat


Când a sosit la Ierusalim


Mănăstirea Sf. Sava


La Mânăstirea Sf. Sava


Sf. Ioan la Biserica Sf. Ioan Botezătorul de la Iordan, mai 1947


La Ierusalim, în faţa Sf. Mormânt, în 1937
Cel mai înalt, cu potcap, este Părintele Claudiu.
Cel cu culion este Sfântul Ioan


Intrarea în Mânăstirea
Gheorghe Hozevitul


Chilia Sfântului Ioan Iacob


Scara pentru urcat
în peştera Sfântului Ioan


Sf. Ioan, cel mai înalt, din stânga,
cu monahul Pavel, în dreapta, vecinul său


Icoana din faţa Sfântului Altar de la chilia monahului Pavel, unde slujea Sfântul Ioan de multe ori Sfânta Liturghie. În faţă, Părintele Ioanichie


Schimonahul Ioanichie în 1968.
Ucenicul cel mai iubit al Sfântului Ioan


Mormântul săpat în stâncă din vechime.
Aici a fost îngropat 20 de ani Sfântul Ioan,
de la 1960 până la 1980


Părintele Egumen Amfilohie,
care l-a dezgropat pe Sfântul Ioan.
Alăturea este schimonahul Ioanichie


 

Moaştele întregi ale Sfântului Ioan Iacob Românul
se află depuse în Biserica Sfântul Ştefan
din Mânăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul din Israel,
între Ierihon şi Ierusalim


Notă: alte imagini, care nu apar în cartepot fi găsite aici

sus

p251 – p255

Partea I – Versuri – Cuprins

Reclame