Sări la conţinut

Index tematic

[Notă: Acest index nu face parte din carte. Am încercat să grupez pe diferite teme o parte din scrierile Sf. Ioan Iacob, astfel încât să poată fi acoperită cu uşurinţă o anumită arie de interes (ex. biografie, pocăinţă, monahism etc.).
Desigur, acest index nu poate înlocui citirea completă a cărţii …]

Biografic, scrisori Sf. Ioan Iacob

^

 

România, pribegie, Schitul de la Iordan

^

TURMA FĂRĂ PĂSTOR
DUHOVNICEŞTILOR SURORI
OAZA PĂRĂSITĂ
IMNUL ROMÂNESC
POPOR MARTIR
ÎNDEMN FRĂŢESC
VESTITORII DURERII
GLASUL PĂSĂRELELOR
LA NOI ACASĂ (Pluguşorul românului pribeag)
ÎNTRU AMINTIREA FRAŢILOR MEI DE LA IORDAN
ASTĂZI
LA MORMÂNTUL SF. DANIIL SIHASTRU DE LA VORONEŢ
O VIZITĂ LA PUSTIE
RĂSPUNS UNUI FRATE IUBIT DIN ŢARĂ
Însemnări referitoare la Cuv. Maria Egipteanca
SINGURA MÂNGÂIERE ROMÂNEASCĂ
RĂMAS BUN DE LA IORDAN
CU GÂNDUL LA IORDAN
SEMNE DE JALE LA IORDAN DEVALE
ICOANE VECHI
FLORI DE LA IORDAN
O CRUCE LA IORDAN
DORINŢA DIN URMĂ
RĂSPUNS LA UN PĂRINTE NEDUMERIT
IZBÂNDA UNELTIRILOR – DEMISIA
SCRISOARE DESCHISĂ PENTRU CTITORII MEI APRIGI
CONDACUL
FRĂŢEASCĂ URARE PENTRU SURORILE ROMÂNCE DE LA ELEON
ISTORIC PE SCURT AL MUCENICILOR ŞI CUVIOŞILOR ROMÂNI DE LA ÎNCEPUTUL PRIMULUI MILENIU
 

Comunism

^

 

Păsărele

^

păsărelele cerului, hrănite şi cântate de părintele Ioan în unele poezii ale sale au venit să dea ultimul salut la prohodirea părintelui Ioan
Viaţa Sfântului Ioan Iacob Românul de la Hozeva
VESTITORII DURERII
GLASUL PĂSĂRELELOR
O VIZITĂ LA PUSTIE
TOVARĂŞII DIN PUSTIE
RĂSPLATA LĂCOMIEI
TURTUREA DE LA IORDAN
 

Întrupare, Botezul Domnului, Răstignire, Sfânta Înviere

^

 

Citirea cărţilor sfinte, a Sfintelor Scripturi

^

 

Păzirea credinţei, canoane, calendar

^

 

Pocăinţă, mărturisire, împărtăşire, iertarea păcatelor, canon, răspunderea duhovnicului, Sf. Liturghie

^

Taina Pocăinţei şi Taina Euharistiei
PAZA SUFLETULUI
RUGĂCIUNI ŞI CUGETĂRI UMILICIOASE
FĂRĂ „EL”
MUSTRAREA DUHULUI MEU DE CĂTRE DOMNUL
PE MAREA VIEŢII
MUSTRAREA, LUMINAREA ŞI CHEMAREA UNUI CREŞTIN LA CĂLUGĂRIE
MĂRTURISIREA FIULUI PIERDUT
CHEMAREA FIULUI PIERDUT
Cugetare (2)
CUGETARE UMILITĂ LA DUREREA MAICII DOMNULUI
FĂRĂ HAINĂ DE NUNTĂ
ALTĂ CRUCE, ALTE RANE
CUGETARE LA MARE ÎNTRISTARE
GLASUL CONŞTIINŢEI
CUGETĂRI DIN ZILE GRELE
RUGĂCIUNE
CUGETĂRI SCURTE
SLOVE LA MORMÂNTUL MEU
PRICINI UŞOARE DE MULTĂ VĂTĂMARE
CUGETĂRI DIN KECRAGARION PRELUCRATE ÎN VERSURI
DORUL SFÂNT
POGORĂMÂNTUL LUI IOSAF DUHOVNICUL DE LA SFÂNTUL SAVA PE MALUL IORDANULUI
MĂRTURISIREA FĂRĂ ÎNDOIALĂ
CÂNTECUL LUI MANASIS, SAU TRESĂRIRILE DUHULUI MEU
NEVOITORUL MÂNDRU
TURTUREA DE LA IORDAN
DE SFÂNTA NAŞTERE
DIN LUMEA „FIILOR PIERDUŢI”
CÂTEVA STIHURI PENTRU NĂRAVURI
Chipul pocăinţii
Fraţilor şi surorilor întru Hristos,
Întru Cinstita Pomenire a Părintelui Nostru Sava Duhovnicul
NĂDEJDEA CELUI CĂZUT
BOLDUL ÎNVIERII SUFLETEŞTI ŞI BOLDUL MORŢII
CÂTEVA CUVINTE DESPRE FELUL CUM TREBUIE ÎNŢELES CANONUL DE LA MĂRTURISIRE
CE ÎNSEAMNĂ DEPĂRTAREA DE SFINTELE TAINE, PENTRU CEL CARE SE POCĂIEŞTE
DESPRE FOLOSUL CANONULUI
PENTRU CEI CARE DEFAIMĂ CANONUL DE MĂRTURISIRE
ÎNTRISTAREA CEA PENTRU PĂCATE
O ISTORIE DIN MÂNĂSTIREA LAVRA (SFÂNTUL MUNTE)
O RĂTĂCIRE CARE SE ASCUNDE SUB MASCA EVLAVIEI
O PĂRERE GREŞITĂ CARE NE VATĂMĂ PE MULŢI
CUM ÎNŢELEG CEI MULŢI PĂCATUL
O VEDENIE DE MARE FOLOS PENTRU TOŢI ŞI MAI ALES PENTRU CĂLUGĂRI
URMARE LA VEDENIA STAREŢULUI IOSAF DIN MÂNĂSTIREA SF. SAVA, ANUL 1854
ÎNTOARCEREA FIULUI CELUI RISIPITOR
TURNUL BABILONULUI
TAINA POCĂINŢII
IZVORUL VIEŢII
LA UŞA RAIULUI
SĂ NU JUDECĂM PE SLUJITORII LUI DUMNEZEU
DESPRE NĂRAVUL BLESTEMULUI
MĂRTURISIREA FALSĂ CU ROADELE EI
CUVINTE DESPRE MĂRTURISIRE DIN CARTEA „SF. ENGOLPION”
CUM SE ÎNŢELEGE IERTAREA CARE SE DĂ PRIN TAINA MĂRTURISIRII
UN ADAOS DESPRE ADEVĂRATA MĂRTURISIRE ŞI DOUĂ PILDE DESPRE MINCIUNĂ
DESCOPERIRE PENTRU SF. LITURGHIE
O POVESTE FOARTE ÎNFRICOŞATĂ
ALTĂ POVESTIRE MAI ÎNFRICOŞATĂ
CUVÂNTUL 23 DIN VECHIUL LIMONAR GRECESC
CUVÂNTUL 25 DIN FILOCALIA ROMÂNEASCĂ
 

Sfânta Cruce, semnul Sfintei Cruci, crucea vieţii

^

 

Rugăciune, rugăciunea lui Iisus, rugăciunea pentru duhovnic

^

Taina Pocăinţei şi Taina Euharistiei
RUGĂCIUNILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ŞTIE PE DINAFARĂ ORICE CREŞTIN
CUVÂNT DE MARE FOLOS
RUGĂCIUNI ŞI CUGETĂRI UMILICIOASE
LUMINA MEA
PE MAREA VIEŢII
RUGĂCIUNE
PE DRUMUL CRUCII MELE
CUGETARE UMILITĂ LA DUREREA MAICII DOMNULUI
LA UŞA MILOSTIVIRII
CUGETĂRI DIN ZILE GRELE
RUGĂCIUNE
SLOVE LA MORMÂNTUL MEU
STIHURI DE MULŢUMIRE CĂTRE SFÂNTUL TEODOSIE
CĂTRE SFÂNTUL TEODOSIE
PRICINI UŞOARE DE MULTĂ VĂTĂMARE
TOVARĂŞII DIN PUSTIE
FĂCLIA DRAGOSTEI DUHOVNICEŞTI
(CUGETARE UMILITĂ) RUGĂCIUNE
DE SFÂNTA NAŞTERE
Fraţilor şi surorilor întru Hristos,
Cinstitul meu părinte,
Întru Cinstita Pomenire a Părintelui Nostru Sava Duhovnicul
Un Adaus în legătură cu cele scrise înainte
CUVÂNTUL SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR PENTRU TREZVIRE ŞI RUGĂCIUNE
CÂTEVA CUVINTE DESPRE RUGĂCIUNEA MINŢII
ÎNVĂŢĂTURA CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU PAISIE VELICICOVSCHI
O VEDENIE DE MARE FOLOS PENTRU TOŢI ŞI MAI ALES PENTRU CĂLUGĂRI
URMARE LA VEDENIA STAREŢULUI IOSAF DIN MÂNĂSTIREA SF. SAVA, ANUL 1854
PENTRU ÎNSEMNĂTATEA RUGĂCIUNII ŞI CARE ESTE VREMEA EI
CUM TREBUIE SĂ ÎNŢELEGEM RUGĂCIUNEA LUI IISUS
BUCURIA PREACUVIOSULUI SERAFIM DE LA SAROV
 

Moarte, pomenirea morţii, drumul sufletului după moarte

^

PAZA SUFLETULUI
HIMERA OMULUI MODERN
SPRE ŢĂRMUL VEŞNICIEI
MUSTRAREA, LUMINAREA ŞI CHEMAREA UNUI CREŞTIN LA CĂLUGĂRIE
O SCRISOARE
ICOANA NEVINOVĂŢIEI
Graiuri La Asfinţitul Vieţii
LA CEI DIN URMĂ
UN SFAT NEPOCĂITULUI IOAN
PE DRUMUL CRUCII MELE
PE CALEA VEŞNICIEI
REŢETĂ DUHOVNICEASCĂ
SLOVE LA MORMÂNTUL MEU
PRICINI UŞOARE DE MULTĂ VĂTĂMARE
DIAGNOZA SUFLETEASCĂ
DIN FUGA VIEŢII
ÎNFRÂNGEREA DUHULUI MEU
OGLINDA LUI VARSANUFIE (ZIS ARSENIE)
LA SFÂRŞITUL MEU
OGLINDA NOASTRĂ CEA DE OBŞTE
SLOVE PE MORMÂNT
DORINŢA DIN URMĂ
CUGETĂRI SMERITE
Cinstitul meu părinte,
DESCOPERIRE PENTRU IEŞIREA SUFLETULUI
DESPRE SUFLETELE CARE IES DIN TRUP
VEDENIA UNUI CREŞTIN – CU NUMELE DUMITRU – LA ANUL 1580
O DOCTORIE TONICĂ PENTRU SUFLET: Pomenirea Morţii
DESCOPERIRE FĂCUTĂ DE ÎNGERUL DOMNULUI SFÂNTULUI MACARIE
 

Nădejde, deznădejde

^

 

Păcate, păcate de moarte, patimi, grijile lumeşti, ruşine

^

ROBIŢI DE HUMĂ
REŢETĂ DUHOVNICEASCĂ
RĂSPUNS UNUI FRATE IUBIT DIN ŢARĂ
GLASUL CONŞTIINŢEI
EPIGRAMA
PRICINI UŞOARE DE MULTĂ VĂTĂMARE
LIMANUL DUHOVNICESC
DIAGNOZA SUFLETEASCĂ
CĂTRE ORGANELE TRUPULUI MEU
BÂNTUIELILE UNUI „NOVICE”
OGLINDA LUI VARSANUFIE (ZIS ARSENIE)
CÂNTECUL LUI MANASIS, SAU TRESĂRIRILE DUHULUI MEU
GRAIURI PROFETICE
CELE ŞAPTE PĂCATE DE MOARTE
Desene, cele 7 păcate de moarte
PENTRU CITIREA ŞI CUGETAREA DUMNEZEIEŞTILOR SCRIPTURI
CUVÂNTUL SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR PENTRU TREZVIRE ŞI RUGĂCIUNE
O PĂRERE GREŞITĂ CARE NE VATĂMĂ PE MULŢI
CUM ÎNŢELEG CEI MULŢI PĂCATUL
ÎNTOARCEREA FIULUI CELUI RISIPITOR
TAINA POCĂINŢII
VEDENIA UNUI CREŞTIN – CU NUMELE DUMITRU – LA ANUL 1580
LA UŞA RAIULUI
VEDENIE UNUIA DINTRE UCENICII CUVIOSULUI PAISIE VELICICOVSCHI (DE LA MÂNĂSTIREA NEAMŢ)
DESPRE UN ALT BALAUR TRIMIS DE DUMNEZEU PENTRU PĂCATELE CREŞTINILOR
CUVINTE DESPRE MĂRTURISIRE DIN CARTEA „SF. ENGOLPION”
DESCOPERIRE FĂCUTĂ DE ÎNGERUL DOMNULUI SFÂNTULUI MACARIE
CUVÂNTUL 1
CUVÂNTUL 24 PROFEŢIA SF. NIFON
 

beţia

^

 

clevetirea, grăirea în deşert

^

 

desfrânarea, curvia

^

 

iubirea de argint

^

 

iubirea de stăpânire

^

 

judecarea aproapelui

^

 

lăcomia

^

 

mândria

^

 

mânia, blestemul

^

 

minciuna

^

 

slava deşartă

^

 

trândăvia

^

 

zavistia

^

 

Botez

^

 

Boală

^

 

Monahism

^

(ascultare, dreapta socoteală, feciorie, întâlnirile cu femei, întristarea după Dumnezeu, ispite, necazuri, boală, nestatornicie, plata nevoinţelor, pomenirea rudelor, post, răbdare, răspunderea duhovnicului, rugăciunea pentru duhovnic, sărăcie, scopul vieţii creştine, smerenie, tăierea voii, trezvie)
O MICĂ LĂMURIRE
ODINIOARĂ ŞI ACUM
STÂNCI ÎN CALEA VIEŢII
ÎN CĂI RĂSLEŢE
DUHOVNICEŞTILOR SURORI
MUSTRAREA, LUMINAREA ŞI CHEMAREA UNUI CREŞTIN LA CĂLUGĂRIE
ÎN „BRAŢELE PĂRINTEŞTI”
Cugetare (3)
PENTRU BLÂNDEŢEA ŞI RĂBDAREA CEA NESPUSĂ A DOMNULUI
SFÂNTUL NARCIS PATRIARHUL IERUSALIMULUI ÎN PRIBEGIE
LA PATRONUL MITROPOLITULUI IACOB STAMATE, AL MOLDOVEI
REŢETĂ DUHOVNICEASCĂ
RĂSPUNS UNUI FRATE IUBIT DIN ŢARĂ
LIMANUL DUHOVNICESC
ISTORISIRI DE LA IORDAN
DORINŢA DIN URMĂ
CÂNTECUL LUI MANASIS, SAU TRESĂRIRILE DUHULUI MEU
CUGETĂRI SMERITE
NEVOITORUL MÂNDRU
FĂCLIA DRAGOSTEI DUHOVNICEŞTI
JERTFA CEA CU PĂCAT
TURTUREA DE LA IORDAN
CUGETĂRI SMERITE
Fraţilor şi surorilor întru Hristos,
Cinstitul meu părinte,
Întru Cinstita Pomenire a Părintelui Nostru Sava Duhovnicul
Un Adaus în legătură cu cele scrise înainte
Sf. Ioan Iacob Românul
DIN PILDA „TURTURELEI FĂRĂ SOŢ”
PROFEŢIA SFÂNTULUI MOISE ARAPUL
CUVINTE DIN PATERIC PENTRU VREMEA POSTULUI
O MICĂ GUSTARE PENTRU POSTUL MARE
BOLDUL ÎNVIERII SUFLETEŞTI ŞI BOLDUL MORŢII
CUVÂNTUL SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR PENTRU TREZVIRE ŞI RUGĂCIUNE
SĂ NU JUDECĂM PE ALTUL
DESCOPERIRE PENTRU PLATA NEVOINŢELOR
DESPRE FOLOSUL BOLII ŞI FELUL CUM SE ÎNŢELEGE BOALA TRUPEASCĂ
ÎNTRISTAREA CEA PENTRU PĂCATE
DEFĂIMAREA NĂLUCIRILOR ŞI FOLOSUL ISPITIRILOR
CUVÂNT AL SFÂNTULUI VASILE CEL MARE
ALTE ÎNVĂŢĂTURI DESPRE VIAŢA CĂLUGĂREASCĂ DE LA SFINŢII PĂRINŢI
DESCOPERIREA SFÂNTULUI ANTONIE DESPRE DARUL CĂLUGĂRIEI
POVESTIREA CUVIOSULUI IOAN
DESCOPERIREA CE S-A FĂCUT SFÂNTULUI MOISE ARAPUL DESPRE NEVĂZUTUL RĂZBOI AL SFINŢILOR
ALTĂ DESCOPERIRE A SFÂNTULUI PAISIE CEL MARE
CÂTEVA PILDE DE LA SFINŢII PĂRINŢI
UN LEAC PENTRU RĂBDARE
CUNUNA MÂNTUIRII DIN SCÂRBE ŞI NECAZURI
CUVINTE DESPRE MĂRTURISIRE DIN CARTEA „SF. ENGOLPION”
DESCOPERIRE DUMNEZEIASCĂ PENTRU RĂSPLATA NEVOITORILOR
CUVÂNTUL 71 (din cartea Sfântului Simeon Noul Teolog)
CUVÂNTUL 72 (al Sf. Simion Noul Teolog)
Cuvântul 73 al Sf. Simion Noul Teolog
CUVIOSUL NIFON DE LA ARGEŞ
BUCURIA PREACUVIOSULUI SERAFIM DE LA SAROV
ISPITA CREŞTINILOR CU ADEVĂRAT ORTODOCŞI
CUVINTE DE MULT FOLOS PENTRU TOŢI
ALTĂ POVESTIRE MAI ÎNFRICOŞATĂ
CUVÂNTUL 1
CUVÂNTUL 2
CUVÂNTUL 3
CUVÂNTUL 4
CUVÂNTUL 5
CUVÂNTUL 6
CUVÂNTUL 7
CUVÂNTUL 8
CUVÂNTUL 9 SCRISOAREA A 43-A A SF. VASILE CEL MARE
CUVÂNTUL 10 – ÎNSEMNARE
CUVÂNTUL 11 ÎNSEMNARE DIN VIAŢA SF. MUCENIŢE EUPRAXIA
CUVÂNTUL 12 PILDĂ DIN LIMONARUL SFÂNTULUI SOFRONIE
CUVÂNTUL 13
CUVÂNTUL 15
CUVÂNTUL 16
CUVÂNTUL 17
CUVÂNTUL 22 O MINUNE A PREA SFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
CUVÂNTUL 25 DIN FILOCALIA ROMÂNEASCĂ
 

Mucenicie, jertfă

^

 

Smerenia

^

 

Vremurile de acum, vremurile din urmă

^

Antihrist, apocalipsa, ateism, Iulian Apostatul, Lucifer, masonerie, modă, progres, radio, război, ştiinţă, Turnul Babel (vezi si comunism)
ODINIOARĂ ŞI ACUM
HIMERA OMULUI MODERN
FIARA APOCALIPTICĂ
VÂNTUL PUSTIIRII (URGIA CEREASCĂ)
SEMNELE APOCALIPTICE
LA NOI ACASĂ (Pluguşorul românului pribeag)
ASTĂZI
MODA LUMII
Răstignitorii de azi La Sfânta Înviere
Moda răsfăţată şi Pacea speriată
DIN REPEJUNILE VEACULUI
LUCEFERII ŞTIINŢEI
DUHUL VREMII ŞI MIRONOSIŢELE DE AZI
LUMINA SFINTEI ÎNVIERI
TURNUL BABEL
SEMNE DE JALE LA IORDAN DEVALE
OGLINDA NOASTRĂ CEA DE OBŞTE
RĂSPLATA LĂCOMIEI
DE ZIUA „ANULUI NOU”
GRAIURI PROFETICE
MIZERIA DIN LUME ŞI CHEFUL CELOR CU RADIO
PROFEŢIA SFÂNTULUI MOISE ARAPUL
SĂ NU JUDECĂM PE ALTUL
CE ÎNSEAMNĂ O CLĂTINARE DIN RĂDĂCINĂ A CREDINŢEI. PILDĂ DIN VIAŢA SFÂNTULUI PAISIE CEL MARE
TURNUL BABILONULUI
TAINA POCĂINŢII
DESPRE SFÂNTA CRUCE
FULGERE DIN CER
ISPITA CREŞTINILOR CU ADEVĂRAT ORTODOCŞI
PROFEŢIA UNUI CUVIOS LA ANUL 1503
CUVÂNTUL 24 PROFEŢIA SF. NIFON