Sări la conţinut

Scrisoare demisie


 

Către

Înalt Prea Sfinţitul Justinian,
Arhiepiscopul Bucureştilor şi Patriarhul tuturor Românilor

Bucureşti.

Înalt Prea Sfinţite Stăpâne,

Cu adâncă smerenie, Vă rog să binevoiţi a lua în considerare smerita mea rugăminte:

Sunt aproape 5 ani de zile de când am primit egumenia Schitului românesc „Sf. Ioan Botezătorul”, de la Iordan. De-atunci am avut parte în Palestina numai de lipsuri şi de suferinţă.

Străduinţele mele de a păstra şi de a spori bunurile acestui Schit s-au lovit totdeauna de vitregia vremurilor, care ne-a sporit mereu lipsa de mijloace pentru întreţinere, ne-a pricinuit pierderea personalului, ne-a adus boala şi descurajare.

Din cauza ostenelilor de tot felul şi a căldurilor de nesuferit din timpul verii, mă simt acum greu bolnav, de aceea am neapărată nevoie – şi de urgenţă – de o îngrijire serioasă.

Neavând aici la Iordan, în pustiu, posibilităţi de îngrijire, sunt nevoit să plec în altă regiune mai răcoroasă şi cu alte înlesniri.

De aceea vă fac cunoscut că, fiind cazul de boală grea, am apelat mai întâi la concursul Patriarhiei de Ierusalim spre a fi înlocuit provizoriu prin cineva dintre Românii de-aici, până ce veţi decide Î. P. S. Voastră cele de cuviinţă pentru egumenia Schitului de la Iordan.

Vă declar că, starea sănătăţii mele, zdruncinată de greutăţile de-aici şi în ultima vreme agravându-se mult, nu mai pot purta pe viitor sarcina egumeniei Schitului, deci Vă rog pe Î. P. S. Voastră ca să rânduiţi o altă persoană la conducerea sus numitului Schit, iar până atunci să-mi fie îngăduit a lăsa provizoriu administrarea bunurilor acestui Schit asupra unuia din clericii români, potrivit cu avizul Prea Fericitului Patriarh Timothei al Ierusalimului.

Cu inima sdrobită şi cu glas slăbănogit de boală, Vă rog să luaţi în considerare umila mea cerinţă, slobozindu-mă de la Egumenie cu părinteasca purtare de grijă ce o implor cu lacrămi, eu cel înstrăinat de căminul părintesc

Iordan 8 Sept.
1952

Şi mai nevrednic între Ieromonahi
Ioan Iacob
Superiorul Schitului rom. de la Iordan

 
 
nota: imaginile scrisorii au fost preluate de la http://www.crucea.ro